Matyáš se ve své právní praxi zaměřuje na poradenství finančním institucím, FinTech a RegTech projektům založeným na technologii Smart Contracts, Blockchain a DLT obecně, a to i v kontextu regulace finančních trhů, investičních služeb a investičních struktur.

Specializuje se na regulaci finančních trhů, krypto-aktiva a související právní a daňové otázky.

Matyáš se taktéž věnuje soudním a daňovým litigacím a zastupuje klienty ve sporech před soudy a v řízeních před regulatorními orgány, zejména před Českou národní bankou (ČNB) a Finančním analytickým úřadem (FAÚ).

Kromě práva se věnuje rovněž informačním technologiím a je spoluzakladatelem RegTech společnosti AML solutions s.r.o., zabývající se compliance v oblasti AML/CFT. V této oblasti práva působí taktéž jako odborný lektor a pravidelně přednáší a školí.

Díky zkušenostem nabytým v rámci studia na bavorské Universität Bayureuth, kde při studiu zároveň pracoval v německé advokátní kanceláři, poskytuje právní služby vyjma českého také v německém jazyce. Mimo to poskytuje právní služby také v angličtině a polštině.

Společně s Martinem Muradem tvoří jádro Polish desk, skupiny dedikované polským klientům v České republice.

Hovoří plynně anglicky, německy a polsky.

Členství:

  • Česká advokátní komora
  • Blockchain Lawyers Network
  • Deutsch-Tschechische Juristenvereinigung e.V. (Česko-německý spolek právníků)

Jazyky:

  • angličtina
  • němčina
  • polština

Vybrané publikace:

Vybrané reference:

  • Zastupování finanční instituce v sankčním řízení před Českou národní bankou (ČNB)
  • Zastupování klientů v rámci kontroly Finančního analytického úřadu (FAÚ) ve věci plnění AML/CFT povinností
  • Právní poradenství v souvislosti s nastavením struktury pro emisi virtuálních aktiv zahraničního DeFi projektu
  • Komplexní poradenství českému subjektu v souvislosti s Initial Coin Offering včetně kompletní implementace AML/CFT agendy
M | M

Webová stránka je společnou prezentací advokátů Matyáše Mosky a Martina Murada, poskytujících právní služby samostatně, z nichž každý je pojištěn pro případ vzniku odpovědnosti za újmu způsobenou při výkonu advokacie.

Pravidla používání cookiesNastavení cookies

Používáme soubory cookies

Používáme soubory cookies, abychom Vám umožnili uživatelsky příjemnější prohlížení webu. Udělíte-li nám souhlas s umístěním volitelných souborů cookies do vašeho zařízení, budeme moci sbírat anonymizovaná analytická data za účelem zlepšení našeho webu. Více informací o používání souborů cookies tímto webem naleznete v Pravidlech používání cookies.

Nastavení
Povolit jen nutné
Přijmout vše